ขอโทษแล้ว ครูโคราชใช้กรรไกรกล้อนผมเด็กนักเรียนชาย

ขอโทษแล้ว ครูโคราชใช้กรรไกรกล้อนผมเด็กนักเรียนชาย

จากเหตุการณ์การเผยแพร่คลิปที่ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งของโคราชได้ถือกรรไกรไปเดินตัดผมนักเรียนชายในโรงเรียนที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโซเซี่ยลเป็นจำนวนมาก ล่าสุดผู้อำนวยการโรงเรียนได้เรียกคุณครูที่อยู่ในคลิปและนักเรียนชายทุกคนที่ถูกกล้อนพบมาสอบถามเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายคุณครูยอมรับผิดและกล่าวขอโทษนักเรียนทุกคน ซึ่งผอ.ได้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ว่ากล่าวตักเตือนคุณครู พร้อมทั้งรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังเขตพื้นที่การศึกษาของโคราชเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณครูคนดังกล่าวเป็นคุณครูพละและเป็นทั้งครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนด้วย โดยคุณครูบอกว่าตั้งใจให้นักเรียนเรียบร้อยและอยู่ในระเบียบวินัยจึงกระทำแบบนั้น แต่กระแสดังกล่าวก็ได้ตีกลับไปที่คุณครูอย่างมากเพราะว่าระเบียบที่กระทรวงศึกษา

ธิการได้ออกประกาศมาล่าสุดก็คือ นักเรียนสามารถไว้ผมทรงอะไรก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในความเหมาะสม และครูต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์นักเรียนแบบนี้

โดนระเบียบล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไว้ว่า

สำหรับเด็กผู้ชาย ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้แต่ผมด้านหลังห้ามเลยตีนผม และไม่ให้ย้อมสีผมผิดไปจากเดิม ไม่ไว้หนวดหรือเครา ไม่แต่งผมเป็นลวดลาย

เด็กผู้หญิง ไว้สั้นหรือยาวก็ได้ หากยาวให้รวบผมด้านหลังให้เรียบร้อย โยทั้งนี้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการระเบียบทรงผมนักเรียนได้เอง

แต่การกล้อนผมของคุณครูที่ทำกับเด็กทำให้ผมแหว่ง เด็กๆจึงเกิดการอับอาย ซึ่งคุณครูที่กระทำการกับเด็ก 10 คนก็ยอมรับผิดและรับปากว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ในวันจันทร์ที่ 23 พ.ค.ที่จะถึงจะเรียนเชิญผู้ปกครองของเด็กทั้ง 10 คนมาโรงเรียนเพื่ออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง และคุณครูจะขอโทษผู้ปกครองด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง

Our Partner