จำคุก วัฒนา เมืองสุข 50 ปี คดีบ้านเอื้ออาทร ไต่สวน-สรุปสำนวนฟ้อง ยาวนาน 16 ปี 

จำคุก วัฒนา เมืองสุข 50 ปี คดีบ้านเอื้ออาทร ไต่สวนสรุปสำนวนฟ้อง ยาวนาน 16 ปี 

ใช้เวลาไต่สวนและสรุป ยาวนานถึง 16 ปี สำหรับคดีบ้านเอื้ออาทร มีนักการเมืองหลายคนตกเป็นจำเลยในคดีนี้ หนึ่งในนั้นคือ นายวัฒนา เมืองสุขล่าสุดวันนี้ศาลมีคำตัดสินจำคุกนายวัฒนา 99 ปี แต่ให้จำคุกจริง 50 ปี ฐานเรียกรับสินบน

ศาลฎีกาแผนกอาญา สำหรับผู้มีตำแหน่งทางการเมือง ยืนตามคำตัดสินเดิม คือสั่งจำคุกนายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียงตามคำผิดต้องโทษจำคุก 99 ปี แต่เมื่อรวมโทษแล้วคงเหลือจำคุกจริง 50 ปี และร่วมชดใช้เงิน 89 ล้านบาท ส่วนคำอุทรณ์ของจำเลยนั้นให้ตกไป โดยศาลมีมติเสียงข้างมากในกรณีเรียกรับผลประโยชน์จริง และมีมติเอกฉันท์ว่านายวัฒนากระทำผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบให้ หรือหามาให้ ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแตนเอง หรือผู้อื่น ตามกฎหมายอาญา มาตรา 148

ทั้งนี้ก่อนเข้าฟังการพิพากษา นายวัฒนายังให้สัมภาษณ์ว่ามายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองและตามหาความเป็นธรรม อีกทั้งมั่นใจสำหรับแนวทางในการต่อสู้คดี และบอกว่าวันนี้ทำใจมาแล้ว ทั้งสองด้าน ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบ ก็เตรียมรับมือที่จะเดินหน้าต่อไป 

นายวัฒนา ชี้ว่ากระบวนการบุติธรรมในคดีนี้ มีจุดที่ไม่พบองค์ประกอบในการฟ้องคดีอาญา อัยการฟ้องเกินข้อกล่าวหา การไต่สวนมีเหตุบ่งชี้ถึงการโน้มน้าวพยาน และข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาไม่สามารถพิสูจน์ได้

นอกจากนั้นก่อนรับฟังการตัดสิน นายวัฒนาได้พูดถึงแนวทางการปฏิบัติที่เตรียมเอาไวว่า ถ้าชนะคดีก็จะฟ้องกลับ แต่ถ้าแพ้คดีจะถวายฎีกาทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานความเป็นธรรมในคดี และยังทิ้งท้ายไว้ว่า คดีนี้เป็นการเมือง ล้าน % แต่หลังฟังคำตัดสินแล้ว ตัวทนายออกมาเปิดเผยว่าตวนายวัฒนาเองก็น้อมรับคำตัดสิน 

คดีบ้านเอื้อาทรเป็นคดี 1 ใน 13 คดี ที่ คตส.ฟ้องรัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารในปี 2549  มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกย่อว่า คตส.ฟ้องคดีหลายคดี เวลาตั้งวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา 16 ปี

#วัฒนา เมืองสุข #คดีบ้านเอื้ออาทร #ข่าวล่าสุด 

Our Partner